Pístové kompresory

Klasické pístové kompresory jsou stroje, pokrývající zpravidla spotřeby do 500 l/min. 

Klasické pístové kompresory jsou stroje, které jsou určené pro dodávku stlačeného vzduchu pro široké spektrum aplikací. S ohledem na maximální zátěž kompresoru do 70 %, je třeba vždy stroj dobře dimenzovat.